Registar onečišćavanja okoliša

Sustav Registra onečišćavanja okoliša (ROO) čine baza podataka ROO, Hrvatski nacionalni portal ROO (2014) i Preglednika ROO.

Registar onečišćavanja okoliša je baza podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu. Unos podataka te verifikacija istih provodi se direktno, on-line, putem korisničkih računa. Baza sadrži više od 18000 korisničkih računa i služi kao izvor podataka za više od 20 izvješća RH iz područja industrijskih onečišćenja i utjecaja na zdravlje ljudi, klimatskih promjena, zraka, tla, voda te otpada.

Registar onečišćavanja okoliša