Strategije, planovi i ostali dokumenti

Strategije, planovi i programi 

Strategije, planovi i programi iz područja prirode

Strategije, planovi i programi iz područja okoliša

Strategije, planovi i programi iz područja otpada

Strategije, planovi i programi iz područja klime

Strategije, planovi i programi iz područja inspekcije

Stretegije, planovi i programi iz prodručja energetike

Planski dokumenti upravljanja vodama

St
rategija upravljanja morskim okolišem
Godišnje izvješće o radu Ministarstva zaštite okoliša i energetike za 2018. godinu
Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike
Godišnji plan rada Ministarstva
Godišnje izvješće o radu Ministarstva
Plan upravnih nadzora
Financijski dokumenti
Ugovor o zakupu između Ministarstva zaštite okoliša i prirode i tvrtke EUROPOLIS Zagrebtower d.o.o.
Ekonomska isplativost korištenja razdjelnika topline u višestambenim zgradama u Republici Hrvatskoj
Objavljeni programi potpora u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike