Proširenje i uređenje mjesnog groblja u Gornjoj Stubici na k.č. 108, 109 i 110/1 k.o. Gornja Stubica, Općina Gornja Stubica