Proširenje mjesnog groblja, izgradnje mrtvačnice i oproštajnog trga u naselju Voćarica, Grad Novska