OPUO 2014. studeni - prosinac

Luka nautičkog turizma Kornati u Biogradu na Moru
Obnova državne ceste D8, dionica most Bistrina - križanje s državnom cestom D414, dužine 5,5 km
Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Trstika', Veliki Bukovec
Rekonstrukcija farme za tov svinja planiranog kapaciteta 1440 tovljenika, Mesna industrija Natura d.o.o.
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Krk
Pogon za preradu proizvoda ribarstva - Poslovni park Karlovac, Logorište, kapaciteta prerade 3,27 t/dan, Općina Barilović
Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Doroslov kraj Donjeg Miholjca
Rekonstrukcija podmorske 110 kV kabelske veze Slatina (otok Brač) - Travna (otok Hvar), duljine 4,54 km
Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja
Rekonstrukcija sustava navodnjavanja Baščica, podsustava Smilčić, II faza, Grad Benkovac
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Tršće u Čabru
Izgradnja podmorskog cjevovoda na spoju vodoopskrbnih sustava otoka Brača i otoka Šolte
Rekonstrukcija operativne obale luke Hvar na otoku Hvaru
Obnova državne ceste D2 dionica Suhopolje - Sladojevci u duljini od 14,8 km
Uređenje plaže Hidrobaza u naselju Štinjan, Grad Pula
Obnova državne ceste D501 (čvor Oštrovica - Meja (Hreljin)) u duljini 7,2 km
Izmjena zahvata sanacije Gradskog odlagališta otpada Županja
Obnova državne ceste D5, dionica Veliki Zdenci - Daruvar, u duljini 15,2 km
Sustav odvodnje Valpovo/Belišće
Novo postrojenje za kalupovanje i lijevanje uz povećanje kapaciteta lijevanja te zamjene peći za emajliranje uz povećenja kapaciteta emajliranja u tvornici Plamen u Požegi
Sanacija, nastavak rada i zatvaranje odlagališta otpada ''Tuk'' na k.č. 2331/5, 2331/6 i dio 2329 k.o. Orahovica, Grad Orahovica
Dalekovod DV 110 kV Gračac - Velika Popina
Rekonstrukcija trase državne ceste D75 na području Općine Vrsar, od granice Općine Funtana do radne zone Neon u duljini 2,34 km
Rekonstrukcija dijela obalnog pojasa u uvali Čikat na otoku Lošinju
Izgradnja pogona za proizvodnju suhomesnatih proizvoda, Općina Čepin
Pretovarna stanica Zabok
Obnova državne ceste D2 Vukovar - Opatovac, dionica 14, u duljini od 13,14 km
Proširenje proizvodnih kapaciteta tvornice za proizvodnju krutih, polutekućih i tekućih oblika lijekova BELUPO d.d. u Koprivnici
Izgradnja male hidroelektrane Curak 1, na području općine Skrad i grada Delnica
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Melak, Općina Lopar
Odlagalište neopasnog otpada Kozjačić, Grad Imotski
Sunčane elektrane Novi Stankovci - zona A4 i Novi Stankovci - zona A5, ukupne proizvodne snage 1,5 MW na dijelu k.č. 97/16 k.o. Velim, Općina Stankovci