Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike