Rekonstrukcija dijela obalne prometnice s uređenjem šetnice i kupališta u Rovanjskoj, Općina Jasenice