Rekonstrukcija državne ceste D2 od km 22+300 do km 39+830, između naselja Normanci i državne ceste D34