Rekonstrukcija državne ceste D36 od km 21+300 do km 22+320, između naselja Letovanić i Žažina u Općini Lekenik