Rekonstrukcija državne ceste D46, poddionice 1 od 0+000,00 do 2+885,00 u Preradovićevoj ulici i poddionice 2 od 3+250,00 do 3+741,00 km u Pavićevoj ulici, ukupne duijine 3,351 km