Rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina i promjena namjene u poslovnu namjenu - prerada poljoprivrednih proizvoda (maslina) u Općini Oprtalj