Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača, Općina Pitomača