Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Otočac, Grad Otočac