Rekonstrukcija postojećeg carinskog skladišta i promjena namjene – pogon za skladištenje otpadnog željeza i ostalog neopasnog i opasnog otpada i oporabu neopasnog otpada na lokaciji Vukovarska 229, u Osijeku, na k. č. 10212/33, k. o. Osijek