Rekonstrukcija prostora za pripremu sirovina te nabavka opreme i mehanizacije u procesu prerade povrća - krumpira u Donjem Miholjcu