Strategije, planovi i ostali dokumenti

Strategije, planovi i programi 

Strategije, planovi i programi iz područja prirode

Strategije, planovi i programi iz područja okoliša

Strategije, planovi i programi iz područja otpada

Strategije, planovi i programi iz područja klime

Strategije, planovi i programi iz područja inspekcije

Strategije, planovi i programi iz prodručja energetike

Planski dokumenti upravljanja vodama

St
rategija upravljanja morskim okolišem
Izvješće o stanju okoliša
Podaci o komunalnom otpadu
Izvješće o stanju prirode
Sudjelovanje zainteresirane javnosti u izradi proračuna Ministarstva zaštite okoliša i energetike za razdoblje 2020. do 2022. godine
Sukladno Uputama za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. – 2022. godine, a u cilju podupiranja načela transparentnosti i stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga i upravljanje javnim resursima, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike omogućuje zainteresiranoj javnosti aktivno sudjelovanje u izradi Državnog proračuna za razdoblje 2020. do 2022. godine. Financijski plan za razdoblje 2020. do 2022. godine izrađuje se temeljem usvojenog financijskog plana za razdoblje 2019. do 2021. godine, na kojeg građani daju komentare i prijedloge, a koji će se razmotriti pri izradi financijskog plana za sljedeće trogodišnje razdoblje. Sudjelovanje je omogućeno popunjavanjem obrasca u nastavku, te dostavom istog do 10. rujna 2019. godine na elektroničku adresu: financije@mzoe.hr
Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike
Godišnji plan rada Ministarstva
Godišnje izvješće o radu Ministarstva
Plan upravnih nadzora
Financijski dokumenti
Ugovor o zakupu između Ministarstva zaštite okoliša i prirode i tvrtke EUROPOLIS Zagrebtower d.o.o.
Ekonomska isplativost korištenja razdjelnika topline u višestambenim zgradama u Republici Hrvatskoj
Objavljeni programi potpora u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike