Sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje s vlastitim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Bakra