Uljara za proizvodnju ulja iz komine maslina kapaciteta prerade 400 t/dan s kotlovnicom na biomasu na području Grada Šibenika