Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje, odvodnje oborinskih voda, vodoopskrbe i prometnica naselja Golaš u Općini Bale