Uređenje plaže i obale te rekonstrukcija obalnog platoa i gradnja pratećih sadržaja, otok Lopud