Uzgajalište bijele ribe u akvatoriju podno Osoršćice na području Grada Malog Lošinja, izvan ZOP-a, kapaciteta 680 t/god