100% obnovljiva Hrvatska

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/577697986e34e.jpg

U organizaciji hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir, zaklade Hanns Seidel i udruge Neda Prpić Gamiršek u Splitu je danas održana konferencija pod nazivom „100% obnovljiva Hrvatska“ na kojoj se raspravljalo o mogućnostima za daljnji razvoj obnovljivih izvora energije, otvaranje novih radnih mjesta i smanjivanje ovisnosti o uvozu energije.

Ovom konferencijom, ističući strateške prednosti Hrvatske i pozivajući na održivo korištenje naših resursa, Petir je obilježila 3 godine članstva Republike Hrvatske u EU kao i 2 godine svog mandata kao hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu.

Na konferenciji su uz zastupnicu Petir i eurozastupnika Petera Liesea, koordinatora Europskih pučana u Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog  parlamenta, kao govornici sudjelovali regionalni direktor "Hanns Seidela" za jugoistočnu Europu dr. Klaus Fiesinger, ministar zaštite okoliša i prirode prof. dr. sc. Slaven Dobrović, župan Splitsko-dalmatinske županije Zlatko Ževrnja, v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dr. sc. Ljubomir Majdandžić, predstavnica World Future Council Irene Garcia i dr. Goran Krajačić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje  Sveučilišta  u Zagrebu.

Uz navedene predavače Konferenciji su prisustvovali župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, zamjenik župana Šibensko-kninske županije Zoran Smolić  te mnogobrojni načelnici i gradonačelnici, predstavnici civilnog  i poslovnog sektora, stručnjaci i predstavnici medija.

U svom uvodnom govoru eurozastupnica Petir upozorila je da Hrvatska, kao i cijela Europa ovisi o uvozu energije.

"Europa danas uvozi 53% energije i to plaća više od 1 milijarde eura dnevno" - rekla je Petir te pojasnila kako su ulaganja u eksploataciju nafte iz Jadrana suprotna nacionalnim interesima razvoja turizma i ribarstva RH, kao i izgradnja termoelektrana na ugljen što može Hrvatsku učiniti još ovisnijom o uvozu jer Hrvatska nema svoj ugljen.

"Kako bismo smanjili tu ovisnost, moramo se usmjeriti na one izvore energije koji su nam lokalno dostupni, a u te izvore svakako spadaju obnovljivi izvori energije, poput sunca, vjetra, vode, biomase" - zaključila je Petir.

Pozvala je na donošenje nove Strategije energetskog razvoja i Karte obnovljivih izvora energije s jasno navedenim i u prostorne planove ucrtanim svim potencijalima koje RH ima kako bi se olakšale investicije.

Dr. Fiesinger je naglasio važnost uloge lokalne i regionalne uprave na primjeru Bavarske, a eurozastupnik Peter Liese objasnio razloge i motivaciju nužnog ulaganja u obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost kao stupove energetske i klimatske politike EU. Istaknuto je kako se sredstva koja danas plaćamo za uvoz energije Rusiji i zaljevskim državama mogu iskoristiti za razvoj novih tehnologija, osiguranje energetske neovisnosti i otvaranje novih radnih mjesta. Posebno je pohvalio rad zastupnice Petir s kojom zajednički radi u Odboru za okoliš Europskog parlamenta.

Župan Zlatko Ževrnja u pozdravnom je govoru istaknuto aktivnosti, potencijale, ali i sve ostvarene preduvjete, poput donošenja prostornih planova za razvoj ovog sektora. Do sada  je u Splitsko-dalmatinskoj županiji u pogonu 135 MW obnovljivih izvora energije što  čini 23% nacionalnih kapaciteta.

U svojem izlaganju ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović je istaknuto da se pored energetskog i prometnog sektora za izgradnju 100% obnovljive Hrvatske puno može učiniti i u komunalnom sektoru. Upravo na primjeru mjera Plana gospodarenja otpadom 2016. - 2022. prezentiran je značaj i potencijal ispravnog postupanja s otpadom za izgradnju obnovljivog resorno efikasnog društva. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode prepoznalo je potrebu za transformacijom društvenih procesa prema ponovnoj uporabi i recikliranju -  prirodna bogatstva i resursi nisu neograničeni, otpad nije smeće.

"Prije odlaganja, već na mjestu nastanka iz otpada možemo izdvojiti vrijedne sirovine kao sto su staklo, plastika, metal te ih ponovno uporabiti i time stvoriti dodanu vrijednost, nova radna mjesta i u konačnici rast našeg BDP-a" - rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović.

Ljubomir Majdandžić, v.d. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prezentirao je ulogu Fonda u pomoći projektima energetske učinkovitosti. Posebno se osvrnuo na tu važnu ulogu, ali i neodgovorno upravljanje Fondom tijekom mandata prethodne SDP-ove vlade koja je dozvolila sklapanje ugovora koji nadmašuju prihode Fonda (za više od 500 milijuna kuna) te tako ograničila mogućnosti Fonda u ovom i budućem mandatu neke nove Vlade.

Irene Garcia na primjerima europskih otoka ukazala je na primjere 100% energetski održivih otoka. Upravo uspjeh na maloj skali daje poticaj za ostvarenje tih ciljeva na široj skali. Goran Krajačić dao je pregled postojeće energetske politike na primjeru Danske i drugih uspješnih država EU kada je posrijedi energetska politika, a iznio je i mogućnosti postizanja cilja 100% održive Hrvatske. Rekao je da se slaže s zastupnicom Petir da Hrvatska hitno treba novu Strategiju energetskog razvoja jer kako je naglasio, postojeća odražava duh sredine prošlog stoljeća. Danas razvijene države odvajaju gospodarski rast od potrošnje energije. Hrvatska ima potencijale, ali politika kao da nema dovoljno ambicija.

U raspravi koja je uslijedila razmotrena su pretpostavke za ostvarivanje ambicioznih ciljeva pri čemu je naglašena odgovornost svih razina upravljanja od lokalne do državne uprave, od politike i znanosti do odgovornosti zaposlenih u državnoj upravi za posao koji rade ali i svakog građanina RH.Stranica