Državni tajnik Šiljeg najavio početak radova na nasipu od Račinovaca do Nove Gradiške

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/591c51da65143.jpg

Povodom obilježavanja godišnjice katastrofalne poplave u Županjskoj Posavini 2014., državni tajnik Mario Šiljeg obišao je danas nasip u Račinovcima, odnosno lokaciju na kojoj će se od 18. svibnja 2017. izvoditi radovi modernizacije lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške.

Za projekte zaštite od poplava iz EU sredstava Operativnog programa konkurentnost i kohezija alocirano je 150 milijuna eura. Prvi projekt u čiju realizaciju se kreće je projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške ukupne vrijednosti gotovo 60 milijuna eura, a financirat će se s 85% EU sredstva.

Temeljem prethodno obavljenih istražnih radova, geodetskih, hidrološko-hidrauličkim i geotehničkim, na dionici od Račinovaca do Nove Gradiške planirane su hitne mjere povećanja sigurnosti nasipa i zaobalja te modernizacija 187 km od ukupno razmatranih 236 km nasipa

Modernizacijom će se postići povećanje stabilnosti nasipa na način da se postigne razina obrane od poplava primjerena europskim standardima. Dodatnim opterećenjem temeljnog tla protiv hidrauličkog sloma povećat će se stabilnosti nasipa. Izgradit će se servisni put u dužini od 76 kilometara a uz urbana područja prometno i urbanistički riješit će se problem pristupa nasipu za vrijeme provedbe mjera obrane od poplava. Osigurat će se dodatni prostor za prirodno zadržavanje oko 1,8 milijuna m3 vode u inundacijskom području rijeke Save. Uredit će se 17 savskih jezera u inundaciji a tako nastali materijal korist će se za potrebe modernizacije nasipa. Osim dodatnog prostora za zadržavanje vode, uređenje 17 savskih jezera u inundaciji doprinijet će povećanju raznovrsnosti staništa s oko 40 ha vodenih površina i oko 140 ha aluvijalnih i ostalih šuma.

Projekt bi, prema Studiji izvodljivosti trebao biti u cijelosti realiziran do 2020.

Iz alociranih sredstava, između ostaloga, financirat će se i projekti zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja te grada Ogulina.

Na obilasku su uz državnog tajnika Marija Šiljega sudjelovali i župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Državni tajnik Mario Šiljeg istaknuo je „kako katastrofalna poplava od prije tri godine pokazuje da niti Hrvatska nije imuna na klimatske promjene koje će biti sve izraženije. Zato je imperativ Ministarstva zaštite okoliša i energetike u kratkoročnom periodu značajno ubrzati realizaciju projekata koji našoj zemlji smanjuju izloženosti poplavama i sušama, a dugoročno strateški promišljati budućnost razvoja Hrvatske kroz niskougljično gospodarstvo.“Stranica