Državni tajnik Šiljeg sudjelovao na okruglom stolu „Pravo na vodu je ljudsko pravo“

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/5889e03a55e20.jpg

„Vode su Ustavom zaštićene kao opće dobro i uživaju osobitu zaštitu Republike Hrvatske. To jasno pokazuje odnos države prema jednom od naših najvažnijih prirodnih resursa koji je osim kroz Ustav, zaštićen i Zakonom o vodama. Upravo kroz postojeći pravni okvir vode su zaštićene od bilo kakvog oblika privatizacije i zabrana privatizacije jest stajalište koje Hrvatska bezuvjetno brani. Svjesni smo kako su vode naša komparativna prednost, a pretpostavka da to i ostanu je njihovo očuvanje i zaštita. U tom smislu, treba istaknuti da je upravo ova Vlada napravila dodatan iskorak u zaštiti voda, te je sektor vodnog gospodarstva integrirala u okolišno ministarstvo, upravo kako bi se vodama osigurala dodatna i efikasna zaštita u vidu integralnog upravljanja s ostalim sastavnicama okoliša“ – rekao je danas državni tajnik Mario Šiljeg.

Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg sudjelovao je na okruglom stolu „Pravo na vodu je ljudsko pravo“ koji se održao u zagrebu u organizaciji Hrvatske socijalno-liberalne stranke.

Hrvatska je, polazeći od stajališta da je vodno bogatstvo jedno od najvećih i strateški bitnih nacionalnih vrijednosti, sukladno članku 52. Ustava zaštitila vode kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku koje uživa njezinu posebnu zaštitu. Nacionalnim zakonodavstvom je onemogućena privatizacija vodnih resursa što je u skladu i s javnim interesom i javnim mnijenjem.

Osim zaštite voda kao općeg dobra, nacionalnim zakonodavstvom je onemogućena privatizacija vodnih resursa i putem vodno-komunalne infrastrukture, odnosno obavljanja djelatnosti iz tog područja. Zakonom je izričito zabranjena odnosno onemogućena bilo kakva komercijalizacija vodnih resursa, a posebno vode za ljudsku potrošnju, dok je dostupnost vodi za piće omogućena za 94 % građana u Hrvatskoj.

„Treba naglasiti da su najvažnija načela Zakona o vodama na kojima se zasniva cjelokupno upravljanje vodama u Hrvatskoj načelo da voda nije komercijalni proizvod kao neki drugi proizvodi, nego je naslijeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti“ – istaknuo je državni tajnik Šiljeg.Stranica