Grad Split mora što hitnije pripremiti dokumentaciju i raspisati natječaj za Karepovac

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/589df727282dc.jpg

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović pozvao je Grad Split da što hitnije riješi dokumentaciju i raspiše javnu nabavu za projekt sanacije odlagališta otpada Karepovac.

Istaknuo je kako su stručnjaci iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je s Gradom potpisao ugovor za sufinanciranje sanacije, u kontaktu s predstavnicima Grada, te očekuje da se čim prije ispune svi preduvjeti za kretanje u projekt.

„Kao što sam i rekao, i naglasit ću ponovno, sanacija odlagališta Karepovac naš je prioritet. U Gradu Splitu imamo neodrživu situaciju koja je posljedica godina i godina neodgovornog ponašanja prema gospodarenju otpadom. Karepovac je odlagalište koje je neuređeno, u samom je središtu grada, a Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici je još daleko od puštanja u pogon. Stoga je hitno provesti kvalitetno rješenje u tom prijelaznom periodu do otvaranja Lećevice“ – rekao je ministar Dobrović.

Početak rada Lećevice, naveo je, može biti krajem 2020. ili početkom 2021. godine, a mjesta za odlaganje na Karepovcu ima  možda za još godinu i pola dana. Osim toga, potrebno je zadovoljiti uvjete o usklađenju odlagališta, jer se nakon 2018. godine na odlagališta sukladno propisima više neće moći odlagati neobrađeni otpad.

Ministarstvo stoga predlaže provođenje sanacije u dvije faze. Prva faza bi bila priprema plohe za odlaganje.

„S prvom fazom se treba krenuti odmah, pokrenuti postupak javne nabave za odabir izvođača radova i stručnog nadzora“ – poručio je.

S obzirom da je potrebno osigurati kapacitete za odlaganje u prijelaznom razdoblju do otvaranja Lećevice, nužno je uključiti i postrojenje za obradu kako bi se što više otpada recikliralo i tako se smanjio njegov obujam.

U suprotnom, istaknuo je, može se za godinu i pol dana dogoditi da grad Split neće imati gdje s otpadom, osim odvoziti ga u izrazito udaljene centre Kaštijun i Marišćina, a to će sigurno uvelike poskupjeti uslugu odvoza komunalnog otpada koju će na kraju platiti građani.

Nakon otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Lećevica provest će se druga faza sanacije odlagališta otpada Karepovac, a to znači njegova potpuna sanacija i zatvaranje. 

Postupak javne nabave treba biti takav da se udovolji zahtjevima EU-a kako bi se projekt mogao financirati europskim sredstvima kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Ministar je naglasio da je u cijelom tom procesu od izuzetne važnosti sudjelovanje građana Splita kroz odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, metala, tekstila, glomaznog otpada i dr., a kako bi što manje otpada bilo potrebno odložiti na Karepovac, jer samo na taj način može mu se produžiti vijek korištenja do otvaranja centra za gospodarenje otpadom Lećevica uz istovremenu sanaciju tog odlagališta radi onemogućavanja štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.

U tome će biti na pomoć interventne mjere za Grad Split predviđene Planom gospodarenja otpadom RH 2017-2022. koje su predložene s ciljem smanjenja količina miješanog komunalnog otpada, jačanja odvojenog prikupljanja otpada te sanacije odlagališta Karepovac.Stranica