Gradovima i općinama za izgradnju sortirnica na raspolaganju 350 milijuna kuna

Slika /Službene fotografije Vlada RH/Zaštita okoliša/shutterstock_139546226.jpg
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je danas javni poziv kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 350 milijuna kuna za financiranje izgradnje i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

Sortirnice su jedan od važnih dijelova sustava gospodarenja otpadom, obzirom da se sortiranjem odvojeno prikupljenog otpada povećava kvaliteta i vrijednost odvojeno prikupljenih korisnih sirovina iz otpada, a time i plasman tih sirovina na tržište. Time će se doprinijeti povećanju stope recikliranja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Na taj se način osigurava priprema za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva, i to u minimalnom udjelu od 50% mase otpada čime se direktno utječe na postizanje europskog cilja za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada.

„Osiguranjem 350 milijuna kuna za izgradnju sortirnica nastavljamo s aktivnostima na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Uz projekte izgradnje reciklažnih dvorišta, sanacije odlagališta, nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i izobrazno-informativnih aktivnosti koji su u tijeku, izgradnja sortirnica i preostale infrastrukture doprinijet će se povećanju stope odvojenog sakupljanja i reciklaže, a time i dosizanju preuzetih EU ciljeva od 50% odvojenog sakupljanja otpadnog papira, stakla, plastike i metala do 2020. godine“ – rekao je ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić.

Na ovaj poziv se mogu javiti sve jedinice lokalne samouprave, koje projekte mogu pripremati samostalno ili u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave kako bi osigurale dostatan kapacitet postrojenja i njegov održivi rad.

Postotak EU sufinanciranja projekata je maksimalno 85%, a najviši iznos koji se može dodijeliti po projektu je 50 milijuna kuna. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2020. godine, a maksimalno trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca. Izgradnja i/ili opremanje ovih postrojenja uključuje projektiranje, građevinske radove i nadzor radova, opremanje postrojenja za sortiranja, tehničku pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Javni poziv dostupan je na poveznicama:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=bd6b948f-f4c9-46a3-b0c6-43057c30b4da

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-ili-opremanje-postrojenja-za-sortiranje-odvojeno-prikupljenog-otpadnog-papira-kartona-metala-plastike-i-drugih-materijala/
 

Stranica