Hrvatski sabor usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama

Slika /slike/Vijesti/sabor.jpg
Hrvatski sabor usvojio je 7. travnja Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu.
 
Ministarstvo je kao nositelj politike klimatskih promjena vodilo višegodišnji projekt izrade ove Strategije koja postavlja viziju: „Republika Hrvatska otporna na klimatske promjene“.
 
Ciljevi Strategije su smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena, povećati sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena i iskoristiti potencijalne pozitivne učinke, koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena.
 
Strategija sadrži rezultate klimatskog modeliranja i projekcije promjene klime za Hrvatsku do 2040. i 2070. godine te analizu utjecaja klimatskih promjena na ključne sektore (vodni resursi, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, bioraznolikost, energetika, turizam i zdravlje) te su obrađena dva tematska područja (prostorno planiranje i uređenje te upravljanje rizicima).
Sadrži i popis od 83 mjere i aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama.
 
Sada slijedi izrada prvog operativnog akcijskog plana za petogodišnje razdoblje koje će sadržavati detalje za provedbu prioritetnih mjera i aktivnosti.
 
Klimatske promjene predstavljaju rastuću prijetnju u 21. stoljeću i predstavljaju izazov za cijelo čovječanstvo jer utječu na sve ekosustave i gospodarstvo te ugrožavaju održivi razvoj društva. Stoga je uloga ove Strategije osvijestiti važnost i prijetnje klimatskih promjena za društvo te nužnost integracije koncepta prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće i nove politike, kako bi se smanjila ranjivost i smanjili nepotrebni troškovi sanacija od posljedica.
 
Sve informacije o prilagodbi klimatskim promjenama dostupne su na mrežnoj stranici https://prilagodba-klimi.hr/
 

Stranica