Jačanje jedinstvenog tržišta glavna tema Vijeća za konkurentnost

Slika /slike/Vijesti/žigman.jpg
Njemačko predsjedništvo EU organiziralo je u petak 18. rujna 2020., neformalnu videokonferenciju Vijeća za konkurentnost kojom je predsjedao njemački ministar gospodarstva Peter Altmaier. Ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske na videokonferenciji je sudjelovala državna tajnica, Nataša Mikuš Žigman.
 
Prije same rasprave, njemačko predsjedništvo predstavilo je nacrt zaključaka Vijeća o produbljenom jedinstvenom tržištu za snažan oporavak i konkurentnu, održivu Europu. Ministri država članica EU nadležnih za konkurentnost istaknuli su važnost ovog dokumenta čija važnost je dodatno naglašena nakon ekonomske krize uzrokovane pandemijom COVIDA-19.
 
Republika Hrvatska je zajedno s 11 država članica potpisala zajednički dokument o revitalizaciji i ojačanju jedinstvenog tržišta usluga. Zahvalivši se Švedskoj na koordinaciji ove inicijative kao i inicijatorima, važno je da unutarnje tržište u području pružanja usluga funkcionira, obzirom na presudnu ulogu za gospodarstvo, naglasila je državna tajnica Mikuš Žigman.

Uklanjanje preostalih ograničenja i prepreka za bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta, pogotovo u području prekograničnog pružanja usluga, posebice je istaknut prioritet Republike Hrvatske. U tom smislu RH podržava snažan mandat koji će imati Radna skupina za provedbu jedinstvenog tržišta (SMET) čije stvaranje je  najavljeno u Akcijskom planu Komisije za provedbu unutarnjeg tržišta.

Republika Hrvatska pozdravlja i podržava inicijative za daljnje produbljivanje i jačanje jedinstvenog tržišta za snažan oporavak i konkurentnu i održivu Europu", dodala je državna tajnica. "Unutarnje tržište je fragmentirano, a kriza COVID-19 sve nas je osvijestila o potrebi reforme. Jačanje unutarnjeg tržišta i mogućnosti za gospodarski oporavak treba promatrati cjelovito. Presudno u ovom pogledu jest poduzimanje konkretnih koraka kako bi se uklonile prepreke koje imamo i spriječilo pojavljivanje novih, a time poboljšalo poslovno okruženje, smanjilo administrativno opterećenje te omogućila digitalizacija. U postizanju tog cilja moramo biti ambiciozni. Naš rad mora biti zajednički, kontinuiran, sveobuhvatan i koordiniran za konkurentnu, ekonomski jaku i neovisnu EU", zaključila je državna tajnica Mikuš Žigman.

Stranica