Ministar Ćorić na sastanku Vijeća ministara za okoliš u Bruxellesu

  • Slika /slike/Vijesti/Vijeće okoliša 9 19.12. Izvor EU.jpg
  • Slika

Sastanak Vijeća ministara za okoliš održan je jučer u Bruxellesu, a glavne teme sastanka bile su Europski zeleni plan i biološka raznolikost.

Sudionici sastanka su razmijenili mišljenja u pogledu okolišne i klimatske politike u okviru novog zakonodavnog mandata, uključujući i Europski zeleni plan, a rasprava o biološkoj raznolikosti povedena je na temelju Zaključaka o globalnom okviru za biološku raznolikost nakon 2020. godine koji će se usvojiti na 15. konferenciji stranaka konvencije o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity - CBD) u Kunmingu u Kini, u listopadu 2020. godine.

Osim navedenih glavnih tema, na Vijeću je, među ostalim, bilo riječi o Izvješću o provedbi Aarhuške konvencije u EU u području pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša te o zaključcima s nedavno održane Konferencije UN-a o klimatskim promjenama (COP 25) održane u Madridu i Drugog foruma EU-a za čisti zrak održanog u Bratislavi, a na kojima su proteklog mjeseca sudjelovali ministar Ćorić i pomoćnik ministra za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Igor Čižmek.

Ministar Ćorić je na sastanku Vijeća ministara za okoliš predstavio program rada predstojećeg hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a u području okoliša te mu je pritom finska ministrica za okoliš simboličnim ustupanjem predsjedateljske palice zaželjela uspješno predsjedanje Vijećem EU u prvom polugodištu 2020. godine.


Izvor fotografija: EUStranica