Ministar Ćorić sudjelovao na Vijeću EU ministara za energetiku

  • Slika /slike/Vijesti/4.12.2019. Vijeće ministara energetike (Izvor EU).jpg
  • Slika
Sastanak Vijeća EU ministara za energetiku održan je danas u Bruxellesu, a na njemu je sudjelovao i ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić.

Ministri su razmijenili mišljenja na temu „Pametna integracija sektora: promicanje čiste energije“ te istaknuli kako je za postizanje klimatske neutralnosti potrebna uporaba čiste energije u cijelom gospodarstvu. Pametna integracija sektora preduvjet je za troškovno učinkovitu dekarbonizaciju te osiguravanje stabilnosti i fleksibilnosti energetskih sustava. S pomoću nje se povezuju sektori, nositelji energije, infrastrukture i tehnologije. Pametnom integracijom sektora omogućuje se uporaba sve većega obujma čiste energije u različite svrhe (grijanje, promet i industriju).
Ministar Ćorić je naglasio kako Republika Hrvatska u potpunosti podržava dekarbonizaciju Europske unije te kako za ostvarivanje toga cilja treba intenzivno razvijanje novih tehnologija i usavršavanje već postojećih. Uz sve to, nove tehnologije moraju biti i cjenovno prihvatljive pa je nužno da se one međusobno povežu i da ih se primjenjuje u više sektora.

„Vodik je jako dobar primjer, s obzirom da je njegova uloga već prepoznata u mnogim sektorima. Vidljivi su njegovi potencijali u prometu, industrijskim procesima, ali i u energetici. Upravo je to ono čemu integracija sektora treba težiti. U tom smjeru idu i aktivnosti Europske komisije koja promovira primjenu vodika u širem smislu jer se jedino tako može postići potpuna dekarbonizacija Europe“- kazao je ministar Ćorić.

Na sastanku Vijeća ministara raspravljalo se i o daljnjim koracima nakon Komunikacije o nacrtima integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova naslovljene „Ujedinjeni u ostvarivanju energetske unije i klimatske politike“. Uredbom o upravljanju energetskom unijom propisana je izrada desetogodišnjih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova za svaku državu članicu. Ministar Ćorić je rekao kako dorada Integriranoga nacionalnoga energetskoga i klimatskoga plana upravo završava te ga se kao takvoga namjerava dostaviti Europskoj komisiji do kraja godine.
Jedna od tema su bili i prioriteti nove Komisije u području energetske politike. Republika Hrvatska podržava nastojanje nove predsjednice Europske komisije da se nastavi dekarbonizacija energetskog sektora te je u kontekstu posebno važno nastaviti s intenzivnim razvijanjem obnovljivih izvora energije, kao i s jačanjem energetske učinkovitosti.
 
(Izvor fotografija: Europska unija)

Stranica