Ministar Ćorić u Karlovačkoj županiji u obilasku radova izgradnje nasipa u slivu rijeke Kupe

  • Slika /slike/Vijesti/29.6.2020. Turanj obilazak radova2.jpg
  • Slika
  • Slika

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić obišao je danas područje izgradnje nasipa Turanj - Logorište - Mala Švarča u Karlovačkoj županiji koji je obuhvaćeni projektom „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja“.

Uz ministra, radove su obišli i zamjenica župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin i gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić.

Ukupna procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 1,685 milijardi kuna, a od tog iznosa na karlovački dio Projekta se odnosi 1,065 mlrd kuna.

Projektom zaštite od poplava na karlovačko-sisačkom području izgradit će se 87,5 km novih nasipa, rekonstruirati 26,3 km postojećih nasipa te izgraditi 18 km novih zaštitnih zidova. Uz to, izgradit će se pregrada Brodarci koja služi za distribuciju velikih voda Kupe prema retenciji Kupčina, prokop Korana-Kupa, ustava na Korani i kanalu Kupa-Kupa, crpne stanice te će se povećati zapremina prirodne retencije Kupčina.

Građani Karlovačke, Sisačko-moslavačke te Zagrebačke županije i njihova imovina će tako biti zaštićeni od poplava na dijelovima sliva rijeke Kupe.

Na području Karlovačke županije je u razdoblju od 2017. godine uloženo preko 365,7 milijuna kuna za projekte iz područja gospodarenja vodama, od čega 48,3 milijuna kuna u projekte vodoopskrbe, 32,5 milijuna kuna u projekte odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te 284,9 milijuna kuna u projekte zaštite od štetnog djelovanja voda.

U okviru europskog Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ trenutno su u provedbi dva projekta: „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ ukupne vrijednosti 413,4 milijuna kuna, od čega je iznos bespovratnih sredstava 227,5 milijuna kuna i „Zaštita od poplava grada Ogulina“ ukupne vrijednosti 186,2 milijuna kuna, od čega je iznos bespovratnih sredstava 158,3 milijuna kuna.Stranica