Ministar Dobrović: Krenula provedba Plana gospodarenja otpadom, za reciklažna dvorišta 144,5 milijuna kuna

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/58db826cc319d.JPG

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike danas je otvorilo prvi javni poziv za projekte iz područja gospodarenja otpadom koji će se sufinancirati EU sredstvima, i to za izgradnju reciklažnih dvorišta.

Za financiranje izgradnje reciklažnih dvorišta za jedinice lokalne samouprave osigurano je 144,5 milijuna kuna kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

„Krećemo u praktičnu provedbu Plana gospodarenja otpadom. Svega dva i pol mjeseca nakon što smo Plan usvojili na Vladi, danas objavljujemo javni poziv za gradnju reciklažnih dvorišta. Gradovima i općinama smo osigurali 144,5 milijuna kuna za reciklažna dvorišta. I to bespovratnih EU sredstava. Brojni gradovi i općine su već spremni. Za preko 70 projekata je pripremljena dokumentacija i mogu se odmah prijaviti“ – rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović.

Javni poziv za sufinanciranje projekata izgradnje reciklažnih dvorišta otvoren je danas, a trajat će do iskorištenja sredstava. Mogućnost sufinanciranja projekata je do 85%, a može se dobiti do 4,5 milijuna kuna po projektu.

Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog otpada te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i glomaznog komunalnog otpada.

Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

„Intenzivno radimo i na svim ostalim pozivima. Krajem travnja će ići javni poziv za sanacije odlagališta komunalnog otpada. U pripremi su i pozivi za sortirnice i kompostišta, komunalnu opremu. Svim tim ćemo napraviti zaokret ka kružnom gospodarstvu, smanjiti nastajanje otpada, omogućiti da se u kratkom roku značajno povećaju stope reciklaže i ispune EU ciljevi u pogledu recikliranja. Ujedno, ovim omogućujemo razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta, posebice u industriji reciklaže“ – naglasio je ministar Dobrović.

Link na poziv: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1387Stranica