Ministar se sastao s predstavnicima mjesnog odbora Plano i gradonačelnikom Trogira

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54e7182f1a499.jpg

Na inicijativu Ministarstva danas je održan sastanak ministra Zmajlovića sa sedmero predstavnika mjesnog odbora Plano i gradonačelnikom Grada Trogira. Cilj sastanka je bio razgovarati o privremenom rješenju za gospodarenje otpadom na području Grada Trogira, Grada Makarske i pripadajućih općina te o krajnjem cilju koji je sanacija i zatvaranje odlagališta Vučje brdo u Planom i otvaranje centra za gospodarenje otpadom za Splitsko-dalmatinsku županiju u Lećevici.

Ministar je izrazio razumijevanje prema Trogiru i okolnim općinama, a posebno stanovnicima u okolici Vučjeg brda, koji su proteklih desetak godina gotovo isključivo sami snosili teret preuzimanja otpada iz Makarske i pripadajućih općina. Zahvaljuje im svima na solidarnosti tijekom tog vremena i razumije da nije pošteno da i dalje taj teret snose sami. Stoga je nužno naći pošteno i solidarno privremeno rješenje i uložit će dodatne napore da se do tog rješenja i dođe kroz razgovore, za stolom i uz ministrovo posredovanje. U najskorije vrijeme odazvat će se i pozivu da dođe u Trogir i Plano.

Sastanak je zaključen dogovorom da se sanacija odlagališta Vučje brdo u Planom mora izvršiti uz istovremeno odlaganje obrađenog komunalnog otpada, sukladno uvjetima zaštite okoliša, i na rok do konačnog zatvaranja koje je vezano uz otvaranje centra za gospodarenje otpadom za Splitsko-dalmatinsku županiju u Lećevici.

Za trogirsko odlagalište Plano na snazi je inspekcijsko rješenje od 18. veljače 2014. kojim je dopušteno privremeno skladištenje otpada do 21. svibnja 2014. nakon čega se otpad mora zbrinuti u propisno izgrađenim kazetama.

Ministar Zmajlović je istaknuo da razumije zabrinutost mještana Planog kao i činjenicu da su im u posljednjih desetak godina davana razna obećanja koja nisu ispunjena. Pri tome se na odlagalištu koje je aktivno od 1968. nije poduzimalo gotovo ništa, prekinuta je sanacija, izgubljene su dozvole. No ministarstvo je poslalo jasnu poruku akcijom Velika čistka da zbog nas i zdravlja naše djece takvo stanje ne možemo više tolerirati i sva aktivnosti koje inspekcija zaštite okoliša provodi usmjerene su prema ubrzavanju svih aktivnosti kako bi se uspostavio sustav za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju i gospodarenje otpadom usmjerilo na centar za gospodarenje otpadom u Lećevici. Na sastanku je istaknuto da je otpad zajednički problem kojeg zajedno trebamo i rješavati. Grad Trogir u posljednjih nekoliko mjeseci ostvario je značajne pomake od kojih je najvažniji ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju a ubrzano se radi i na uvođenju primarne selekcije i izgradnji reciklažnog dvorišta što će sve omogućiti smanjenje količina otpada za odlaganje i iskorištavanje vrijednih sekundarnih sirovina. Stranica