Ministar Zmajlović donio Plan sanacije otpada u Vukovarsko – srijemskoj županiji