Ministar Zmajlović o sanaciji otpada s poplavljenih područja u emisiji 'Eko radar'

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54e711cbb9fa0.jpg

'Prioritet je stanovnicima s poplavljenih područja omogućiti da se što prije vrate u svoje domove. Zato smo na vrijeme izradili Plan sanacije otpada, odredili način na koji će se prikupljati otpad i osigurali svu potrebnu pomoć, materijalnu, u ljudstvu i opremi. Želimo osigurati da sustav funkcionira, da se te ogromne količine otpada uklone. Zato će pomoćnik ministra za inspekcijske poslove Goran Heffer i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša idućih 15-20 dana svakoga dana biti u Stožeru zaštite i spašavanja Republike Hrvatske u Županji. Bit će zaduženi za koordinaciju poslova sanacije, koordiniranje komunalnih poduzeća i općina. Bit će na terenu, na licu mjesta, dok se problem ne riješi.' – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović koji je danas gostovao u emisiji Hrvatskog radija 'Eko radar'.

Ministar Zmajlović u emisiji „Eko radar“ govorio je o Planu sanacije otpada sa poplavljenih područja i aktivnostima koje se po tom pitanju poduzimaju.

Istaknuo je da je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na vrijeme oformilo Stožer za sanaciju, izrađen je Plan sanacije u kojemu su određene aktivnosti i načini na koji će se zbrinjavanje otpada provesti, te je za provedbu sanacije otpada u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano 50 milijuna kuna.

Komunalnim poduzećima s poplavljenih područja osigurana je materijalna pomoć te pomoć u ljudstvu te potrebnoj opremi i radnim strojevima. Ministarstvo je tiskalo i distribuiralo i 10.000 letaka s uputama o načinu zbrinjavanja otpada za građane.
Na području poplavljenih općina, prema procjenama, treba zbrinuti oko 117.000 m3 otpada iz kućanstava, s javnih površina i s potopljenog odlagališta otpada u Gunji.

Sav prikupljeni otpad dovozi se na privremeno uspostavljena reciklažna dvorišta u Gunji, Rajevom selu, Drenovcima i Vrbanji te se razvrstava.

Električni i elektronički otpad, drveni namještaj, metalni otpad predat će se ovlaštenim sakupljačima, a ostatak će se propisno odlagati na definirana odlagališta koja imaju tehničke uvijete i kapacitete.

Sanirat će se i poplavljeno odlagalište otpada u Gunji. To odlagalište već je ranije koje je već ranije bilo predviđeno za sanaciju te će se ona sada provesti, a sanaciju će koordinirati i financirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.Stranica