Ministar Zmajlović predstavio rezultate ispitivanja kakvoće mora – 99% ocijenjeno izvrsno ili dobro

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/548ea21642d58.jpg

'Hrvatska je godinama u samom vrhu u Europi po čistoći mora i na to s pravom možemo biti ponosni. U posljednje četiri sezone kakvoća mora za kupanje bila je izvrsna ili dobra na čak 99% točaka mjerenja. Naša je obaveza raditi na tome da takvo stanje očuvamo i da taj potencijal pretvorimo u održivi rast i razvoj, posebice u turizmu. To je naše i europsko strateško opredjeljenje vezano za morski okoliš. Zato aktivno sudjelujemo u Uniji za Mediteran i pripremamo morsku strategiju koja će biti donesena sljedeće godine.' – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na konferenciji za novinare o kakvoći mora u Hrvatskoj.

Ministar Zmajlović iznio je podatke o stanju morskog okoliša i rezultatima ispitivanja kakvoće mora za kupanje na plažama hrvatskog Jadrana.

Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj se sustavno prati već 25 godina. Ciljevi projekta su zaštita zdravlja kupača, očuvanje visoke kakvoće mora, održivo upravljanje plažama, promidžba Jadrana i kvalitete turističke ponude te podizanje razine svijesti o važnosti zaštite mora i morskog okoliša.

Ispitivanje se provodi sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje te Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju kakvoćom vode za kupanje, a program provode ovlašteni laboratoriji. Svake godine daje se godišnja ocjena kakvoće mora kao i konačna ocjena koja obuhvaća prethodne četiri sezone, kako je propisano Uredbom o kakvoći mora za kupanje.

Kakvoća mora za kupanje u Hrvatskoj je visoke kvalitete. Prema konačnoj ocjeni za protekle četiri sezone, od 2010. do 2013. godine, kakvoća mora za kupanje bila je izvrsna i dobra na 99% točaka.

Prema nizu godišnjih izvješća Europske agencije za zaštitu okoliša kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj među najbolje je ocijenjenima na području Europe. Hrvatska je u top tri zemlje u Europi, uz Cipar i Maltu.


U 2013. godini ispitivanje kakvoće mora provodilo se od 15. svibnja do 30. rujna. Uzorci mora uzeti su sa 913 točaka ispitivanja na 779 plaža u 7 priobalnih županija. Ocjenom izvrsno ocijenjeno je čak 879, odnosno 96,28% uzoraka. Njih 20 ili 2,19% ocjenjeno je dobrim za kupanje, a 8 uzoraka, odnosno 0,88%, dobilo je ocjenu zadovoljavajuće. Od ukupno 913 uzoraka njih 6, odnosno 0,66%, ocjenjeno je nezadovoljavajućim za kupanje.

Što se tiče konačne ocjene o kakvoći mora, odnosno ocjene za period od prethodne četiri sezone, od 2010. do 2013., ocjenom izvrsno ocjenjeno je 96,93% točaka ispitivanja, ocjenom dobro 1,97%, zadovoljavajuće 0,77% i nezadovoljavajuće 0,33% točaka ispitivanja.

Ministar okoliša Mihael Zmajlović naglasio je da je morski okoliš dragocjena baština i iznimno važan i vrijedan resurs Republike Hrvatske. Pod ekološkom mrežom Natura 2000 je 16,60% morskog teritorija, a na moru se nalazi ili je s njim povezano 8 nacionalnih parkova i parkova prirode.

Važnost mora i obalnog područja prepoznata je i ovog tjedna u Grčkoj gdje su održani sastanci Unije za Mediteran i Vijeća ministara za okoliš. Glavne teme sastanaka bile su smanjenje onečišćenja Mediterana te morski okoliš kao temelj za održivi razvoj. To je nastavak provedbe politike EU zacrtane kroz Okvirnu direktivu o morskoj strategiji kojom je postavljen zajednički okvir za postizanje dobrog stanja morskog okoliša do 2020. godine.

Hrvatska je u nacionalno zakonodavstvo implementirala EU Okvirnu direktivu o morskoj strategiji obvezavši se time na provođenje zajedničkih europskih mjera za očuvanje morskog okoliša i postizanje njegova dobrog stanja do 2020. godine.

S tim ciljem u tijeku je i izrada morske strategije. Ministarstvo okoliša koordinira donošenje morske strategije, a u njenoj izradi sudjeluju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo turizma i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Strategija se sastoji se od više dokumenata o stanju morskog okoliša i ciljevima u zaštiti okoliša do 2020. godine. 2012. godine usvojen je prvi dokument, početna procjena stanja i opterećenja morskog okoliša, a lani je započela izrada gospodarsko-socijalne analize korištenja i troška propadanja morskog okoliša i obalnog područja, značajki dobrog stanja i ciljeva u zaštiti morskog okoliša te akcijskog programa sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu Jadranskog mora. Ove godine bit će izrađen i akcijski program s konkretnim mjerama za unaprjeđenje morskog okoliša. Sljedeće godine očekuje se donošenje akcijskih programa od strane Vlade i usvajanje Strategije.

'Sve to radimo kako bismo na najbolji mogući način očuvali morski okoliš i iskoristili njegov razvojni potencijal, posebice turistički. Naše more je među najčišćima u Europi. Na to smo iznimno ponosni. I zadaća nam je da tako i ostane.' – zaključio je ministar Zmajlović.Stranica