Nacionalni park Kornati danas slavi 40. rođendan

Slika /slike/Vijesti/13. 08. 2020.  KORNATI-3 186Y1261.jpg
Nacionalni park Kornati danas obilježava 40. godina od osnutka. Zbog izuzetnih krajobraznih ljepota, zanimljive geomorfologije, velike razvedenosti obalne crte i naročito bogatih biocenoza morskog ekosustava, veći dio grupe otoka Kornati proglašen je nacionalnim parkom 1980. godine.

Ukupna površina parka je oko 217 km², a sastoji se od 89 otoka, otočića i hridi. Dojmljiv kontrast škrtog, naizgled polupustinjskog i negostoljubivog kopna s jedne strane, te biološki i geomorfološki vrlo raznolikog i bogatog podmorja s druge strane, jedna je od temeljnih odlika ovog prostora.
Čuvene kornatske krune (strmci ili litice) okrenute prema otvorenom moru, a koje karakteriziraju većinu vanjskih otoka u pučinskom otočnom nizu, posebna su odlika i vrijednost ovog prostora.

Do danas su na području NP Kornati zabilježene 353 vrste algi i 3 vrste morskih cvjetnica te oko 850 vrsta životinja među kojima 22 vrste koralja, 177 vrsta mekušaca, 127 vrsta mnogočetinjaša, 55 vrsta desetonožnih rakova, 64 vrste bodljikaša i 174 vrste riba. Često se, ploveći po akvatoriju, susretnu dobri dupini (Tursiops truncatus), najčešća, ali i jedina trajno nastanjena vrsta dupina u Jadranu. Javna ustanova "Nacionalni park Kornati" intenzivno provodi istraživanja tijekom kojih se otkrivaju brojne vrste koje, do sada, nisu zabilježene u tom akvatoriju.

Nevjerojatan spoj prirode i čovjeka, koji u Kornatima dokazano živi već više tisuća godina, a koji se između ostalog ogleda i u uvijek skromnim, ali dojmljivim građevinama (porti, stanovi, suhozidi, maslinici, mulići, utvrda, kaštel, crkvice, solana, gradine itd.), dodatni su i svakako vrijedni ukras prostora nacionalnog parka. Da bi ostao na Kornatima, Kurnatar je morao biti oboružan mnogim znanjima i vještinama. Od svega što je stvorila kornatska ruka najupečatljiviji i najatraktivniji svakako je zid, točnije suhozid. U Parku ima oko 330 kilometara zidova, koji presijecaju kornatske otoke, a čine jednu od najvećih turističkih atrakcija.

Kornati su danas turistički brand te privlače mnoštvo nautičara i izletnika.

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju u skladu sa zakonom.

Program obilježavanja 40. obljetnice osnutka NP Kornati dostupan je na poveznici.

Stranica