Nacrt prijedloga uredbe o standardu kakvoće voda na e-Savjetovanju

Slika /slike/Vijesti/E-savjetovanja.jpg
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja danas je pokrenulo savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o standardu kakvoće voda.

Nacrtom prijedloga uredbe o standardu kakvoće voda propisuje se standard kakvoće voda za površinske uključujući i priobalne vode i vode teritorijalnog mora te podzemne vode, posebni ciljevi zaštite voda, kriteriji za utvrđivanje ciljeva zaštite voda, uvjeti za produženje rokova za postizanje ciljeva zaštite voda, elementi za ocjenjivanje stanja voda, monitoring stanja voda i izvještavanje o stanju voda. Ovim Nacrtom prijedloga uredbe izvršeno je i dodatno usklađenje s odredbama Direktive 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja.

Isto tako, Nacrtom prijedloga uredbe o standardu kakvoće voda dodatno je uređena odredba vezana za ekološki prihvatljiv protok te su izvršena i druga usklađenja s odredbama Zakona o vodama (NN 66/19), koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine.
Savjetovanje je otvoreno do 4. rujna 2019. godine do kada zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva, a isto je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11750 
 

Stranica