Obilježavanje Međunarodnog dana čistog zraka za plavo nebo

Slika /slike/Vijesti/shutterstock_65355037_cr.jpg
Zbog sve veće svijesti o potrebi nastavka aktivnosti za poboljšanje kvalitete zraka radi zaštite zdravlja ljudi, Generalna skupština Ujedinjenih naroda donijela je 2019. godine odluku kojom su 7. rujna proglasili Međunarodnim danom čistog zraka za plavo nebo (International Day of Clean Air for blue skies).
 
Ovaj prvi Međunarodni dan čistog zraka za plavo nebo ima za cilj potaknuti globalnu akciju i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini s ciljem suzbijanja onečišćenja zraka i osiguranja čistog zraka za sve. Onečišćeni zrak ne poznaje državne granice te je učinkovita politika zaštite zraka moguća samo djelovanjem na globalnoj i europskoj, kao i na regionalnim i nacionalnim razinama, pri čemu se politikama i ciljanim aktivnostima nastoje smanjiti emisije koje su rezultat ljudskog djelovanja.
 
Cilj je potaknuti i pojedince da naprave promjenu u svakodnevnom životu i daju izravni doprinos očuvanju zraka, a u konačnici i vlastitog zdravlja. Upravo je prihvaćanje odgovornosti te ukazivanje na snagu i moć pojedinaca jedna od ključnih poruka Međunarodnog dana čistog zraka za plavo nebo.
 
U Hrvatskoj se redovito prati kvaliteta zraka, te su svi podaci o kvaliteti zraka dostupni javnosti na Portalu o kvaliteti zraka (http://iszz.azo.hr/iskzl/). Portal sadrži i validirane podatke, Izvještaje o kvaliteti zraka kao i Planove za poboljšanje kvalitete zraka. Hrvatska je, također, 1991. godine ratificirala i Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom o onečišćenju zraka (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution – CLRTAP) koja ima za cilj ograničavanje antropogenih emisija onečišćujućih tvari u zrak kako bi se ostvario napredak u postizanju razina kvalitete zraka koje ne dovode do značajnih negativnih učinaka i rizika za ljudsko zdravlje i okoliš.
 
Neki od načina na koji sami građani mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete zraka su:
• korištenje javnog prijevoza, dijeljenje vožnje s drugima ili hodanje
• korištenje hibridnih ili električnih vozila
• isključivanje motora automobila dok je automobil u mirovanju
• smanjenje količina biootpada i recikliranje 
• štednja energije: isključivanje svjetla i kućanskih aparata kada se ne koriste
 
Više o Međunarodnom danu čistog zraka za plavo nebo: https://www.cleanairblueskies.org/.
 

Stranica