Objavljen Poziv “Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit”

Slika /slike/Vijesti/FEAR (8).jpg
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Poziva “Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit” u postupku izravne dodjele.
 
Projekt „Fearless Velebit“, se u potpunosti provodi na području Ličko-senjske i Zadarske županije, a projektno područje obuhvaća šume i šumska zemljišta na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica te obuhvaća područje od ukupno 1.676,34 ha.
 
Projektom će se razminirati 1.645,26 ha šuma, šumskog te ostalog nešumskog zemljišta i rekonstruirati 75,07 km (31,08 ha) zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste u cilju osiguranja sigurnog javnog pristupa područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata ili se sumnja na njihovu prisutnost, čime će omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba 12 šumskogospodarskih planova, u skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama, a ujedno će se, na šumskom zemljištu na kojim će se obavljati poslovi razminiranja, omogućit obnova i očuvanje ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta i staništa. Istovremeno, razminiranjem šuma i šumskog zemljišta ostvarit će se i preduvjeti za provedbu planova upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000 i omogućiti održivo upravljanje zaštićenim područjima u skladu s Planom upravljanja Parkom prirode Velebit te Planom upravljanja Nacionalnim parkom Paklenica.
 
U okviru Poziva jedini potencijalni Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok je Partner na projektu Ministarstvo unutarnjih poslova. Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova Projekta iznosi 259.288.453,32 kuna, dok je najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda 220.395.185,32 kuna.
 
Rok za prijavu potencijalnog prijavitelja na Poziv je 7. listopad 2019. godine.

Detaljnije informacije o Pozivu potražite na stranicama: eFondovi, strukturni fondovi i opzo-opkk
 

Stranica