Obljetnica proglašenja Parka prirode Velebit

  • Slika /slike/Vijesti/29.5.2020. PP Velebit.JPG
  • Slika
  • Slika

Na današnji je dan 1981. godine parkom prirode proglašena najduža i najistaknutija hrvatska planina – Velebit.

S površinom od 2 035 km2, Park prirode Velebit najveće je i najsloženije zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj, a prostire se na području triju županija u dužini od 145 km, od prijevoja Vratnik na sjeverozapadu do kanjona rijeke Zrmanje na jugoistoku.

Park prirode reljefno i vegetacijski obuhvaća planinu Velebit koja je zbog svojih prirodnih vrijednosti i značenja za očuvanje biološke raznolikosti planeta 1978. godine uvrštena u mrežu međunarodnih rezervata biosfere UNESCO-a „Čovjek i biosfera“ (Man and the Biosphere Programme – MAB). Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju ovo je područje postalo i dijelom ekološke mreže Natura 2000.

Posebne prirodne vrijednosti potvrđuje i činjenica da se na području Velebita nalaze čak dva nacionalna parka - Nacionalni park Paklenica i Nacionalni park Sjeverni Velebit. U sastavu Parka prirode Velebit nalaze se još i posebni rezervat šumske vegetacije Štirovača, geomorfološki spomenik prirode Cerovačke špilje, značajni krajobraz uvala Zavratnica, paleontološki spomenik prirode Velnačka glavica te više značajnih reljefno-pejzažnih cjelina.

Pod utjecajem različitih klima te posebnih geoloških, geomorfoloških i hidroloških uvjeta, Velebit je obilježen bujnim šumama, travnjacima i bizarno oblikovanim krškim reljefnim oblicima. Posebnost čine mnogobrojne jame i špilje koje u svojoj tami skrivaju potpuno drugačiji svijet. Kao neizostavan element Parka, čovjek je svojim stoljetnim naseljavanjem i aktivnim životom u naslijeđe ostavio i bogatu kulturnu baštinu koja svjedoči o prošlim vremenima, običajima i surovu životu na tajanstvenom Velebitu.

Pojedini lokaliteti kao što su uvala Zavratnica, prašuma Klepina duliba, Dabarski kukovi, Tulove grede, rijeke Krupa i Zrmanja svojom ljepotom privlače veliki broj posjetitelja. Uz njih se posebno ističu Cerovačke špilje kao jedan od najvažnijih speleoloških objekata u Republici Hrvatskoj. U tijeku je projekt „Centar izvrsnosti – Cerovačke špilje“, financiran EU sredstvima, koji će omogućiti daljnji razvoj turističkih djelatnosti na tom području i kvalitetniju prezentaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka prirode Velebit.

Dodatno o posebnostima i posjetiteljskoj ponudi Parka prirode Velebit može se pronaći na poveznici.

 

Foto: Javna ustanova „Park prirode Velebit“Stranica