Održan neformalni sastanak Vijeća ministara za okoliš u Bukureštu

  • Slika /slike/Vijesti/21.05.2019. Neformalno vijeće (3).jpg
  • Slika
U Bukureštu je 20. i 21. svibnja 2019. održan neformalni sastanak Vijeća ministara za okoliš na kojem je Hrvatsku predstavljao dr. sc. Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Europska unija snažno se zalaže za prelazak na nisokugljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene. Kako bi se ostvario taj cilj, potrebne su društvene i gospodarske promjene koje će uključivati sve sektore gospodarstva na razini EU-a. U postizanju potrebnih promjena, na neformalnom Vijeću istaknuta je uloga građana u prelasku na klimatski neutralno društvo,  kao i važnost informiranja potrošača kako bi svojim izborom proizvoda i usluga mogli izravno pridonijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Na dnevnom redu Vijeća raspravljalo se i o rezultatima IPEBES-ovog izvješća (Međuvladina platforma o bioraznolikosti i uslugama ekosustava) o Globalnoj procjeni bioraznolikosti i ekosustava te o Globalnom okviru za bioraznolikost nakon 2020. Državni tajnik Šiljeg istaknuo je predanost Republike Hrvatske u očuvanju i zaštiti prirodnih bogatstava te važnost uključivanja različitih sektora u pitanja očuvanja bioraznolikosti.

Rasprava se vodila i o kontroli onečišćenja vode plastikom i mikroplastikom iz rijeka u more. Republika Hrvatska se zalaže za cjeloviti pristup rješavanju onečišćenja mora i rijeka, počevši od osmišljavanja proizvoda i upotrebe održivih materijala i pravilnog zbrinjavanja plastičnog otpada, do nacionalne i regionalne suradnje. Istaknuto je neophodno podizanje svijesti o negativnim utjecajima nepravilno odložene plastike na ekosustave.

Uz neformalni sastanak Vijeća ministara za okoliš, održale su se i dvije konferencije: Ministarska konferencija o vodi, na kojoj je posebna pozornost posvećena sveobuhvatnoj procjeni regulatornog okvira za vodni sektor te Ministarska konferencija o Zajedničkom morskom programu za Crno more.

IZVOR fotografije: ro2019.eu
 

Stranica