Osigurano 17 milijuna kuna za znanstvene projekte iz područja klimatskih promjena

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/5652dc2ae080e.jpg

'Siguran sam da naša znanstvena zajednica ima kapaciteta, kvalitetnih znanstvenika, ideja i potrebnih resursa koje bi rado usmjerili na znanstveno-istraživačke projekte iz područja klimatskih promjena, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. A sad će imati na raspolaganju i potrebna sredstva jer smo po prvi puta osigurali 17 milijuna kuna za financiranje projekata kroz koje će naši znanstvenici dolaziti do ideja kako povećati kvalitetu života građana, omogućiti još bolju zaštitu okoliša i adekvatno se boriti s posljedicama klimatskih promjena i sprečavati daljnje. Klimatske promjene postale su činjenica koju svi osjećamo u svakodnevnom životu, u Hrvatskoj smo u posljednjih nekoliko godina proživjeli katastrofalne poplave, suše i ledolome. Stoga je traženje učinkovitih mjera za borbu s posljedicama klimatskih promjena i sprečavanje daljnjih izazov na koji će naša znanstvena zajednica sigurno znati odgovoriti konkretnim i inovativnim rješenjima' – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović povodom pokretanja Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP) koordiniralo je izradu Programa u kojoj su sudjelovali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), Hrvatska zaklada za znanost (HZZ) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Objava javnog natječaja za dodjelu sredstava iz programa planirana je za prosinac, a raspisat će ga Hrvatska zaklada za znanost. Na natječaj će se moći javiti visoka učilišta, javni znanstvenu instituti i znanstveni instituti te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost. Program je odobrila Vlada na sjednici početkom studenog.

Kroz Program će se financirati projekti vrijedni od 500.000 do 2 milijuna kuna koji mogu trajati do dvije godine. Sredstva za financiranje Programa osigurana su u FZOEU-u od prodaje emisijskih jedinica. Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga temeljit će se na kompetitivnosti, inovativnosti te doprinosa predloženog istraživanja i mogućnosti primjene rezultata u javnom ili gospodarskom sektoru.

Provedbom Programa očekuju se izrade procjena učinaka posljedica klimatskih promjena na ljudsko zdravlje, poljoprivredu, šumarstvo, vodne resurse i bioraznolikost. Tražit će se i prijedlozi inovacija za povećanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja štetnih emisija. Očekuju se i ideje kako bolje predvidjeti, prevenirati i ublažiti posljedice suša, poplava i šumskih požara koji su posljedice klimatskih promjena.

Programom se okolišne politike smanjivanja emisija CO2 povezuju s razvojem 'zelenih' tehnologija preko znanstvenih projekata što je praksa najrazvijenijih članica EU. Više detalja o programu može se saznati na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode: http://www.mzoip.hr/hr/klima/strategije-planovi-i-programixxxx.html.

 Stranica