Pomoćnik ministra Čižmek sudjelovao na Forumu o čistom zraku u Slovačkoj

Slika /slike/Vijesti/IMG_0421.jpg
Drugi Forum o čistom zraku (Clean Air Forum)  održan je 28. i 29. studenoga 2019. u Bratislavi u Slovačkoj. Forum je organizirala Europska Komisija u suradnji s Ministarstvom za okoliš Slovačke.
Događaj je okupio sudionike različitih razina radi razmjene iskustava, znanja i dobre prakse te unaprjeđenja kapaciteta dionika u cilju doprinosa rješavanju problematike onečišćenja zraka. U programu Foruma istaknute su sljedeće teme: kvaliteta zraka i zdravlje; kvaliteta zraka i energetika; kvaliteta zraka i poljoprivreda te mehanizmi financiranja čistog zraka.

U kontekstu nadolazećeg razdoblja predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU, u završnoj sekciji Foruma u Bratislavi sudjelovao je i pomoćnik ministra za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Igor Čižmek. 
Pomoćnik ministra Čižmek je istaknuo potrebu za unaprjeđenjem koherentnosti upravljanja kvalitetom zraka i okolišem općenito na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Ukazao je na potrebu poduzimanja daljnjih koraka u pronalaženju modela i sredstava za financiranje koji će biti usmjereni inovativnim i zelenim opcijama.

Govoreći u ulozi predstavnika države članice koja uskoro preuzima predsjedanje Vijećem, kazao je kako je plan Republike Hrvatske pripremiti odgovor Vijeća Europske unije na bitne aspekte politike kvalitete zraka na EU razini, koji će sadržavati ne samo rezultate sveobuhvatne analize evaluacije u okviru provedenog postupka evaluacije regulative o kvaliteti zraka nego i buduće politike kvalitete zraka uzimajući u obzir glavne elemente najavljenog programa Europskog zelenog sporazuma.
Naglasio je kako je potrebno imati u vidu i potrebu za daljnjim unaprjeđenjem kvalitete zraka koji je glavna sastavnica okoliša koju udišemo, a u cilju dobrobiti i  zaštite zdravlja ljudi.  Zaključno je istaknuo da su promjene nužne te da za promjene trebamo zelenu tranziciju, usklađivanje sektorskih politika prema ciljevima kvalitete zraka kao i promjene u načinu življenja i izboru potrošačkih opcija.  
 
Više informacija na stranici Foruma:
https://ec.europa.eu/info/events/eu-clean-air-forum-2019-nov-28_en
 

Stranica