Poticanje nabave električnih i hibridnih vozila za građane i tvrtke

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54e714c501f1f.jpg

Ministarstvo okoliša i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokreću projekt poticanja nabave vozila sa smanjenom emisijom CO2 kojim će se sufinancirati nabava električnih, plug-in hibridnih i hibridnih vozila. U Fondu je za ovaj projekt osigurano 7 milijuna kuna koji su namijenjeni građanima i pravnim osobama. Njima će se kroz brzu i jednostavnu proceduru omogućiti sufinanciranje u iznosima od 30.000 do 70.000 kn po vozilu, ovisno o tehnologiji koju vozila koriste.

Sufinancirat će se kupnja novih vozila kategorije M1, motornih vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše 8 sjedala i N1, motornih vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase ≤ 3500 kg. Visina poticaja ovisi o vrsti vozila - poticaji su najveći za električna vozila i to 70.000 kn. Za hibridna 'plug in' vozila sufinancirani iznos je 50.000 kn a hibridna vozila sa emisijom do 100 g CO2/km sufinancirat će se sa 30.000 kn.

Primarni cilj projekta je poboljšanje kvalitete zraka u gradovima kroz smanjenje emisija CO2 u prometu odnosno ukupne emisije stakleničkih plinova na razini države. Osobiti naglasak je na gradove u kojima je koncentracija cestovnog gradskog prometa najveća i on je upravo u gradovima jedan od ključnih uzročnika onečišćenja. Promet u ukupnoj energetskoj potrošnji ima udjel od 30%, a u emisijama stakleničkih plinova u EU od oko 25%, od čega 70% generira cestovni promet. Poticanje čistijeg transporta jedno je od važnih karika u postizanju održivog razvoja Hrvatske odnosno EU koji se bazira na zaštiti okoliša i dobrobiti svih članova društva.

Ekonomsko-ekološki motivi građanima i tvrtkama su također važni ciljevi ovog projekta, a to su smanjenje troškova održavanja vozila i veća sigurnost u prometu, smanjenje potrošnje fosilnih goriva koji su neobnovljivi izvori energije te poticanje društveno odgovornog poslovanja – u slučaju tvrtki koje se pri obnovi voznog parka odluče za električna ili hibridna vozila.

Procedura za dobivanje sredstava je jednostavna i brza. Po objavi javnog poziva potrebno je predati ispunjeni zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, potpisati ugovor o sufinanciranju, a isplata sufinanciranog iznosa uplatit će se na račun korisnika u roku od 30 dana od dostave dokaza o kupovini vozila, računa, ugovora o kreditu i sl. Građani će moći ostvariti pravo na subvenciju najviše jednog novog vozila, dok će trgovačka društva moći od Fonda dobiti i do 350.000 kn po jednostavnoj proceduri uz mogućnost povećanja ovog iznosa uz dodatni pregled učinaka po objedinjenom zahtjevu. Ukupno je za projekt osigurano 7 milijuna kuna, 3 milijuna za direktne poticaje građanima i 4 milijuna za pravne osobe.

Poticanjem odnosno sufinanciranjem nabave električnih i hibridnih vozila u Hrvatskoj, planiramo postupno, ali direktno utjecati na smanjenje emisija štetnih plinova u prometu. S obzirom da su emisije iz prometa najznačajniji izvor onečišćenja zraka i emisija stakleničkih plinova, postizanjem ovih ciljeva utjecat ćemo na povećanje kvalitete zraka te smanjenje ukupne emisije stakleničkih plinova na razini države.

Poticanje korištenja električnih, plug-in i hibridnih vozila tema je brojnih nacionalnih politika pa tako EK na osnovu nacionalnih planova donosi procjene da će do 2015. u SAD-u u prometu biti oko milijun takvih vozila, u Kini do 2020. oko 5 milijuna, do 2020. u Francuskoj oko 2 milijuna, Njemačkoj 1 milijun, Velikoj Britaniji 1,55 milijuna. Ove brojke pokazuju snažno opredjeljenje EU prema poticanju takvih ekološki prihvatljivijih vozila.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-24_en.htmStranica