Prelazak na kružno gospodarstvo prilika za održivi razvoj i gospodarski rast

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/56d9a088a1df8.jpg

'Prelazak na kružno gospodarstvo velika je prilika za daljnji održivi razvoj i gospodarski rast. Jedno od ključnih područja za nas je gospodarenje otpadom. Upravo u cilju učinkovitijeg korištenja resursa i stvaranja novih, zelenih radnih mjesta, namjeravamo redefinirati postojeći sustav gospodarenja otpadom' – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović danas na sjednici Vijeća Europske unije za okoliš u Bruxellesu.

Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo jedna je od glavnih tema o kojoj se raspravljalo na današnjoj sjednici Vijeća Europske unije za okoliš.

Europska komisija je krajem 2015. godine predstavila paket o kružnom gospodarstvu. Prijedlozima u području gospodarenja otpadom uspostavlja se jasna i ambiciozna dugoročna vizija povećanja recikliranja i smanjenja odlaganja otpada te se ujedno predlažu konkretne mjere za uklanjanje prepreka na terenu u pogledu boljega gospodarenja otpadom. Akcijskim planom za kružno gospodarstvo taj se prijedlog dopunjuje utvrđivanjem mjera za 'zatvaranje kruga' kružnoga gospodarstva i za sve faze životnog ciklusa proizvoda, od proizvodnje i potrošnje do gospodarenja otpadom i tržišta sekundarnih sirovina.

Među mjerama su, primjerice, mjere u proizvodnoj fazi i proizvodnom procesu koje se odnose na bolji dizajn proizvoda koji je ključan za lakše recikliranje, poticanje razvoja proizvoda koji su trajniji ili se lakše popravljaju, te učinkovitije korištenje resursa i smanjenje proizvodnje otpada. Mjere predviđene za gospodarenje otpadom uključuju povećanja recikliranja i smanjenja odlaganja otpada te korištenje otpada kao resursa.

'Uz naglašavanje aspekata trajnosti, mogućnosti popravka i recikliranja u razvoju budućih zahtjeva za ekološki dizajn, smatramo neophodnim osigurati financijska sredstva za učinkovite zelene i inovativne programe i projekte, primjerice za centre za ponovnu uporabu. Važno je i razvijanje i promicanje zelene javne nabave te razvoj i jačanje instrumenata koji doprinose održivoj i odgovornoj potrošnji u cilju smanjenja potrošnje resursa' – rekao je u raspravi ministar Dobrović.

Na sjednici Vijeća raspravljano je i o daljnjem postupanju EU-a nakon donošenja novog globalnog klimatskog sporazuma u Parizu u prosincu 2015. godine te je istaknuto da EU i dalje treba zadržati vodeću ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Ministri su razmijenili mišljenja i o Europskom semestru, odnosno Godišnjem pregledu rasta za 2016. godinu i doprinosu okoliša i klime rastu i zapošljavanju. Europski semestar godišnji je ciklus u kojem države članice koordiniraju svoje ekonomske i proračunske politike, a u Godišnjem pregledu rasta za 2016. godinu kao prioriteti su naznačeni ponovno pokretanje ulaganja, provedba strukturnih reformi za modernizaciju gospodarstava i odgovorna fiskalne politike.

 Stranica