Pušten u rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Vrgorcu

Slika /slike/Vijesti/Vrgorac.jpg

U rad je pušten uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Vrgorac namijenjen širem području Vrgorca, a koji će omogućavati drugi stupanj pročišćavanja.

U rad je pušten uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Vrgorac namijenjen širem području Vrgorca, a omogućavat će drugi stupanj pročišćavanja. Uređaj je smješten južno od grada i pročišćavat će otpadne vode prikupljene fekalnom kanalizacijskom mrežom grada Vrgorca. Proces pročišćavanja temelji se na punom mehaničko-biološkom pročišćavanju. Prijemnik pročišćenih voda je upojni bunar na lokaciji nizvodno od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

S obzirom da je područje grada Vrgorca smješteno u zoni sanitarne zaštite izvorišta, nužno je organizirati propisano prikupljanje, odvodnju, pročišćavanje i dispoziciju sanitarnih otpadnih voda Vrgorca sve u cilju zaštite izvorišta. Sanacijom i rekonstrukcijom uređaj je spreman za prihvat gradske kanalizacije kao i viška fekalija iz septičkih jama. Radovi na izgradnji UPOV-a su s prekidima trajali od 2005. godine, a ukupna vrijednost investicije je oko 18 milijuna kuna od čega dijelom sredstva državnog proračuna, a dijelom izvornih sredstava Hrvatskih voda. Planom Hrvatskih voda za 2017. godinu je za dovršetak i sanaciju te stavljanje u punu funkcionalnost Mreže i UPOV-a Vrgorac ukupno bilo uloženo 4,7 milijuna kuna od čega samo za UPOV 2,3 milijuna kuna, a za 2018. godinu planiran je iznos od 3,1 milijuna kuna od čega je samo za dovršetak UPOV-a planiran iznos od 1,8 milijuna kuna.
Ministar zaštite okoliša i energetike prisustvovao je puštanju u rad UPOV-a te je tom prilikom istaknuo kako “realizacijom ovoga uređaja za pročišćavanje grad Vrgorac i njegova sve aktivnija industrijska zona ostvaruje sve moguće preduvjete da sustav odvodnje koji postoji na ovom području bude finaliziran na najbolji mogući način”. 

Komunalno Vrgorac d.o.o. kao isporučitelj vodne usluge na području grada Vrgorca intenzivno radi na izgradnji priključaka na kanalizacijsku mrežu kako bi u što kraćem vremenu na kanalizacijsku mrežu bili priključeni svi mogući korisnici, a što se planira dovršiti tijekom sljedeće godine.

Priopćenja za javnost | Vode