Sanacije odlagališta otpada u Samoboru, Pakracu i Semeljcima vrijedne više od 130 milijuna kuna

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/548ac186a5685.jpg

'Danas smo vam ovdje predstavili tri projekta vrijedna više od 130 milijuna kuna. To su sanacije odlagališta otpada u Samoboru, Semeljcima i Pakracu. Ovi projekti važan su dio uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Do kraja 2018. godine moramo sanirati i uskladiti sva odlagališta i izgraditi centre za gospodarenje otpadom. Kako bi sve to mogli realizirati i ostvariti zacrtane ciljeve Hrvatska će iz strukturnih fondova EU-a u razdoblju do 2020. godine na raspolaganju imati 4,5 milijardi kuna.' – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

Ministar je gradonačelniku Samobora Kreši Beljaku uručio Poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju odlagališta komunalnog i neopasnog industrijskog otpada Trebež.

Riječ je o projektu vrijednom 95,7 milijuna kuna. Ukoliko projekt zadovolji sve tražene kriterije i bude odobren za financiranje, iz europskih fondova bit će osigurano 85% sredstva, dok će 15% sredstava osigurati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sličnu proceduru je već prošla Općina Semeljci koja je poziv za dostavu dokumentacije dobila 28. veljače 2014. godine, a danas je ministar Zmajlović načelniku Grgi Lončareviću uručio Odluku o financiranju sanacije odlagališta Stara Ciglana.

Projekt je vrijedan 2,89 milijuna kuna. Iz europskih fondova osigurano je 85% iznosa, a preostalih 15% u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema planu, odlagalište komunalnog i industrijskog otpada Stara Ciglana u Semeljcima bit će sanirano početkom 2016. godine.

Za razliku od odlagališta u Samoboru i Semeljcima, sanaciju odlagališta komunalnog otpada Crkvište u Pakracu sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller s gradonačelnikom Pakraca Davorom Huškom potpisao je ugovor za sanaciju vrijedan 34 milijuna kuna, a koju će Fond sufinancirati s 80% iznosa, odnosno 27,2 milijuna kuna.

'Osim radova na sanaciji odlagališta, predviđena je i izgradnja reciklažnog dvorišta, a troškovi uključuju i geodetske radove, projektantski i stručni nadzor, izradu dopune projektne dokumentacije te troškove zaštite na radu.' – rekao je Sven Müller.

Ministar Zmajlović kazao je da se do kraja 2018. godine moraju sanirati i uskladiti sva odlagališta otpada i izgraditi centri za gospodarenje otpadom kojih će biti 10-ak. U ovom trenutku u Hrvatskoj je od 301 odlagališta otpada sanirano njih 120, a za 44 odlagališta je sanacija u tijeku.

Što se centara za gospodarenje otpadom tiče, ove godine s radom će započeti CGO-i Marišćina i Kaštijun, kreće 2 faza Bikarca, a više ih je u visokoj fazi pripreme.

'Uspostava održivog sustava gospodarenja otpadom je prioritet bez alternative. To je gospodarsko pitanje, pitanje stvaranja radnih mjesta i racionalnog gospodarenja vrijednim sirovinama i resursima. Svaki kilogram otpada koji ne završi na odlagalištu netko treba prikupiti, prevesti, oporabiti. Time otvaramo mogućnost da se u sljedećih par godina broj zaposlenih u tom sektoru udvostruči sa sadašnjih 6.000 na 12.000.' – naglasio je ministar Mihael Zmajlović.



Stranica