Strategija za dugoročno smanjenje stakleničkih plinova na Vijeću EU ministara energetike

Slika /slike/Vijeće EU ministara.jpg

Europska komisija predstavila je Strategiju za dugoročno smanjenje stakleničkih plinova na EU razini u skladu s Pariškim sporazumom, a o kojoj su se ministri imali priliku prvi put očitovati.

Redovni formalni sastanak Vijeća EU ministara energetike (TTE Energy) na kojemu je sudjelovao ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić održan je danas u  Bruxellesu. Europska komisija predstavila je Strategiju za dugoročno smanjenje stakleničkih plinova na EU razini u skladu s Pariškim sporazumom, a o kojoj su se ministri imali priliku prvi put očitovati. Ministar Ćorić izjavio je kako Strategija daje doprinos preobrazbi u klimatski neutralnu Europu ističući pri tom temeljitu društvenu i gospodarsku preobrazbu, kao ključan preduvjet za postizanje ciljeva Pariškoga sporazuma. Također je istaknuo da je na državama članicama da ovu viziju prilagode nacionalnim okolnostima, bogatstvu resursa, industrijskim inovacijama i sklonostima potrošača te da osiguraju sinergiju između strategija na EU i nacionalnoj razini.

Aktualno predsjedništvo Vijeća EU- Austrija, ministrima je podnijelo izvješće o ostvarenom napretku i finalizaciji pregovora na zakonodavnim prijedlozima iz Paketa za čistu energiju. Također, ministri su raspravljali i o Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) koja podupire ulaganja u transeuropsku mrežu u prometnom, energetskom i digitalnom sektoru. Na marginama sastanka, ministar Ćorić sastao se s ministrima narednog TRIO predsjedništva (Rumunjska, Finska, Hrvatska) koje preuzima vodstvo Vijećem EU od 1. siječnja 2019. 

Priopćenja za javnost | EU