Svjetski je dan zaštite okoliša

Slika /slike/Vijesti/5.6.2020. Svjetski dan zaštite okoliša.png

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja, na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, a na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP).

Obilježavanjem Svjetskog dana zaštite okoliša, UNEP nastoji istaknuti glavne okolišne probleme i potaknuti razumijevanje uloge i odgovornosti u promišljanju održivog razvoja. Ovaj se dan obilježava u više od 140 zemalja svijeta s ciljem poticanja građana na odgovorno ponašanje za očuvanje planeta i to kroz aktivnu ulogu u održivom i ravnomjernom razvoju.

Ovogodišnji se Svjetski dan zaštite okoliša održava pod sloganom “Vrijeme je za prirodu” te odražava želju i potrebu ljudi da se okrenu prirodi i da žive u suživotu s prirodom.

Prema recentnim je znanstvenim podacima priroda sve više ugrožena promjenama namjene zemljišta, poljoprivrednim aktivnostima, pretjeranim iskorištavanjem biljnih i životinjskih resursa, klimatskim promjenama te negativnim utjecajem stranih invazivnih vrsta.

Gubitak bioraznolikosti i kolaps ekosustava predstavljaju jednu od najvećih prijetnji čovječanstvu u sljedećem desetljeću. Stoga se svako ulaganje u očuvanje bioraznolikosti višestruko vraća pa, primjerice, očuvanje močvarnih područja može uštedjeti više od 50 milijardi EUR godišnje osiguravajućim kućama zbog prevencije i ublažavanja posljedica poplava.  

Na tragu navedenog donesena je i “EU Strategija bioraznolikosti do 2030. godine-Vraćanje prirode u naše živote” koja postavlja ciljeve čijim će se ispunjavanjem osigurati zaustavljanje negativnih trendova gubitka bioraznolikosti na razini Europske unije.  Time će Europska unija i njezine države članice biti predvodnicima u očuvanju bioraznolikosti na svjetskoj razini.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je povodom Svjetskog dana zaštite okoliša izdalo brošuru "Okoliš na dlanu I - 2020".

Gospodarska komisija UN-a za Europu (UNECE) je prigodno danas objavila poziv na sudjelovanje na međunarodnom foto natječaju.


 


Stranica